Styrelse RfCF Södra Norrland

Ordförande: Roger Olsson

Sekreterare: Britt-Louise Nyholm

Kassör: Lennart Larsson

Ledamot: Niklas Larsson, Ulrica Larsson, Per-Anders Norlin, Jonas Stigenberg