Årsmöte 2020

Information om RfCF Södra Norrlands årsmöte 2020.

Tid

Måndag 16 mars klockan 19:00 – 20:30

Mötesrummet öppnar 18:45

Mötesplats

Mötet sker online via Zoom:

https://miun-se.zoom.us/j/912855938

 

eller via telefon på: 08 5052 0017, 08 5053 9728, eller 08 4468 2488

och där ange mötets ID (Meeting ID) 912 855 938

Årsmöteshandlingar

https://tinyurl.com/RfCFSN2020

Hej medlem i RfCF Södra Norrland!

Det är viktigare nu än någonsin att RfCF har levande lokalföreningar. När vi går samman för att värna våra gemensamma intressen stärks vår röst. Nya effektiva läkemedel är på gång, men riskerar att inte komma våra medlemmar tillgodo när landets olika regioner ska prioritera i redan ansträngda vårdbudgetar.

Förbundet arbetar för fullt med bl.a. påverkansarbete kring detta på nationell nivå. Vi i lokalföreningarna måste också bidra genom att till exempel argumentera gentemot regionala beslutsfattare för vilka förutsättningar som krävs för ett bättre och friskare liv med CF och PCD.

Det är nu dags för lokalföreningen att ha vårt årsmöte. I år sker detta i form av en online-/telefonkonferens så att fler ska kunna delta oavsett var i föreningens upptagningsområde man bor. Vi hoppas att just DU vill vara med och bestämma hur RfCF Södra Norrland ska arbeta för att verka för goda livsvillkor för personer med CF/PCD, och sprida kunskap om sjukdomarna till omgivande samhälle.

Vi ser fram emot att ses och/eller höras den 16 mars. Du behövs verkligen. Välkommen!