Årsmöte 2014

Kvällen den 10 mars hade föreningen sitt första årsmötet där ett videokonferenssystem online ersatte en fysisk sammankomst.

Onlinemöte

Uppslutningen till den här formen av årsmöte var i stort densamma som tidigare årsmöten som skett i form av fysiska träffar. Faktorer som dämpar intresset av att träffas på plats är dels de mer eller mindre långa resor som det medför för många medlemmar samt rädslan för infektionsspridning bland de med CF/PCD. Dessvärre är intresset alltjämt väldigt lågt hos medlemmarna för att engagera sig i föreningsaktiviter i allmänhet, och årsmötet i synnerhet. Varför onlinealternativet inte attraherade fler av de medlemmar som sett ovanstånde faktorer som hinder återstår att ta reda på. Detta problem är något som föreningen forsätter att arbeta med.

Årsmöteshandlingar, inklusive justerat årsmötesprotokoll, finns att ladda ner från http://tinyurl.com/rfcf2014 under mappen RfCF Södra Norrland.